Fast links: Interglossa » Glosa »

Re: [glosalist] Qe tu este dipso?

Manuel Valderrama (Manuel Valderrama <cp46tan@...>) on February 17, 2004

Saluta a holo glosa grega! (alo a panto glosa grega-pe!)

Mario, poli grati= a pro tu nova nara! Mi pa inkontra id fo kali. Mi volu dona a tu oligo kom= enta, e mi spe; plus tu e ali glosa-pe fu dona komenta a mi de plu mi auto= komenta. Plus, mi pa face un hetero translati de tu nara, so na pote komp= ara plu bi.

Mario Montijo pa grafo:

Ave plu karo ami:

Glosa:

U sof= i regi U tem pa es u sofi e dina regi qi pa krati epi u tele civita Warani= .

Mi ne nu ski komo mi pote korekti translati un “Hab=EDa una vez” = alo un “Erase una vez” ad Glosa. In mi auto translati, mi pa elekti “Mo kr= on, pa es u regi” (Es: “Una vez hubo un rey”). Mi pa uti u “,” te nota ko = ma dina ke u “Mo kron” ne es u nima (alo subjeti) de un akti-verba “pa es”= .

E an pa es ge timi de an dina e an pa es ge amo de an sofi.

-> E= an pa gente timi de an dina e an pa gene amo de an sofi!

In Glosa, homo i= n poli ali lingua, un akti pote gene expresi ex bi difere mode: un akti-mo= de (Es: activa) e u gene-mode (Es:pasiva). Un akti-mode es u norma mode; q= i na uti te expresi plu akti. Homo exempla:

Un infanti pa frakto u fenestr= a.

U gene-mode es u muta de u frase struktura; qi ne muta u semani (id sol= o muta u verba; a qi na volu dona u maxi bari). So, homo exempla:

U fenes= tra gene frakti ex un infanti (=3D=3D Un infanti pa frakti u fenestra).

Pl= ura exempla kata-ci:

U feli casa plu avi <—-> Plu avi gene casa ex u fel= i. Mi logi Glosa <—-> Glosa gene logi ex mi. Un ami pa dona a mi u pusi e= kali xilo teka <—-> U pusi e kali xilo teka pa gene dona a mi ex un ami= .

(Un ultima exempla es ma dificili de hetero exempla, ka id habe u ne-di= rekti objeti).

U gene-mode pote plus gene uti te expresi un akti minus sub= jekti, homo exempla:

Na uti u sedi-mo te sedi <—-> Pe uti u sedi-mo te = sedi. <—-> U sedi-mo gene uti te sedi.

Mi pa vide; poli glosa-pe ma-amo= uti “U fenestra gene ge-frakti”, sed mi ma-amo uti “U fenestra gene frakt= i”. Qo-ka? Ka u gene-mode es solo u muta in u frase struktura; qi ne muta = u semani, e seqe-co mi puta; id debi habe facili muta regula. U muta regul= a:

Un infanti pa frakti u fenestra <—-> U fenestra pa gene frakti ex un =

infanti.

es ma facili de un hetero muta regula:

Un infanti pa frakti u f= enestra <—-> U fenestra pa gene ge-frakti ex un infanti.

qi habe bi ele= menta muta vice mo! Sura, id feno ma natura pro poli de na; qi dice uno in= do-europea lingua, sed id es ma komplexi!

In kardia de u la civita pa es = u fosi qod hidro pa es meso frigi e

Mi kredi; tu pa debi uti “qi” v= ice “qod”. Tu pa volu dice “un pozo, cuya agua era fresca”, so mi kredi; t= u pa debi grafo “u fosi; qi hidro pa es meso-frigi” alo “u fosi; un hidro = de qi pa es meso-frigi”. Ci, mi posi ero de un uti de “qi”, sed mi este; u= -ci uti; de qi mi pa dice, es korekti.

luci, e de id pa bibe panto viki p= e, klu u regi e an krati grega, ka ad Wirani ne pa es hetero fosi. U nok= tu kron panto pe pa somni, u mali fe magika pa ki ad civita e

Magik= a-fe! Lase mi dona a tu exempla in hispani lingua:

fe-equs -> Caballo feme= nino, es decir, yeg=FCa an-equs -> Caballo masculino

equs-fe -> Mujer que = monta a caballo (la jinete o la amazona). equs-an -> Hombe que monta a caba= llo (el jinete). equs-pe -> Persona que monta a caballo, jinete, pero sin e= specificar sexo.

infanti -> ni=F1o =F3 ni=F1a; an-infanti -> ni=F1o, fe-in= fanti -> ni=F1a

fe-magika -> magia femenina!! magika-fe -> maga, bruja, es= decir, mujer que practica la magia.

fusi seti guta de u xeno liqi in u f= osi, e pa dice: =96De nu ad avanti panto pe qi bebi de u ci hidro fu gene = rabi. Mana seqe, excepti u regi e an grandi ofici pe, panto viki pe pa bib= e hidro de fosi e panto viki pe gene rabi, tali komo pa dice u mali fe = magika. E durante u la di, panto pe ne face ra sine susura alelo epi plu = steno via e plu publika forum: =96U regi es rabi. Na regi e an grandi ofi= ci pe lose an logika. Natura,

Mi ma-amo sani-menti de logika (me gusta = m=E1s “sani-menti” que “logika”). Plus, mi doxo; “sura” es ma boni verba d= e “natura” te expresi “por supuesto, naturalmente, etc”

na ne pote es ge= regi de u regi rabi. Es nece apo an de u imperi sedi U la noktu, u regi p= a komanda qi fero a an u kriso vasa ko hidro de u

u regi pa komanda k= e pe fero ad an… (el rey mando que se le trajese), alo si tu ma-amo u = gene-mode: u regi pa komanda; u kriso vasa ko hidro gene fero ad an (sed, = in u-ci exempla, u gene-mode produce u ma komplexi frasa!).

fosi. E kron= mu pa fero id, an pa bebi mega quantita e an pa dona bibe a an grandi of= ici pe. E pa es u mega hedo ad u la tele civita Wirani, ka u regi e an gra= ndi ofici pe, re gene an logika.

Gibran Khalil

Plus mi pa= dona u translati de u-ci kali nara. Mario (alo ali glosa-pe), place lekto= id e dona a mi plu komenta! Mi habe uno dubi!

Espa=F1ol:

EL REY SABI= O

Hab=EDa una vez un rey sabio y poderoso que gobernaba en la remota c= iudad de Wirani. Y era temido por su poder y amado por su sabidur=EDa. En= el coraz=F3n de aquella ciudad hab=EDa un pozo cuya agua era fresca y cr= istalina, y de ella beb=EDan todos los habitantes, incluso el rey y sus c= ortesanos, porque en Wirani no hab=EDa otro pozo.

Mo kron, pa es u sofi= e dina regi; qi pa krati in u tele civita Wirani. E an pa gene fobo ka se= dina e pa gene amo ka se sofi. In u kardia de u-la civita pa es u fosi; q= i aqa pa es fresko e luci, e de id pan civita-pe pa bibi, klu u regi e se = krati grega, ka in Wirani ne pa es hetero fosi.

Una noche, mientras todo= s dorm=EDan, una bruja entro en la ciudad y derram=F3 siete gotas de un e= xtra=F1o l=EDquido en el pozo, y dijo: -De ahora en adelante, todo el que= beba de esta agua se volver=E1 loco. A la ma=F1ana siguiente, salvo el r= ey y su gran chambel=E1n, todos los habitantes bebieron el agua del pozo = v enloquecieron, tal como 1o hab=EDa predicho la bruja.

Mo kron, tem = pan-pe dormi, u magika-fe pa ki intra u civita e fusi seti guta de u xeno = liqi ad-in u fosi, e fe dice: “De nu ad avanti, pan-pe; qi fu bibe u-ci aq= a, fu gene rabi.” U seqe mana, minus u regi e se maxi krati-pe, panto civi= ta-pe pa bibi de aqa de u fosi e mu pa gene rabi, homo u magika-pe pa dice= .

Y durante aquel d=EDa, todas las gentes no hac=EDan sino susurrar el un= o al otro en las calles estrechas y en las plazas p=FAblicas: -El rey e= st=E1 loco. Nuestro rey y su gran chambel=E1n han perdido la raz=F3n. Nat= uralmente, no podemos ser gobernados por un rey loco. Es preciso destrona= rlo.

Tem u-la di, pan pe face zero-ra sed susura mo ad alelo in plu ste= no via e in plu publika forum: “U regi es rabi. Na regi e se maxi krati-pe= pa lose u menta-sani. Sura, na ne pote gene krati ex u rabi regi. An debi=

gene apo de un imperi-sedi-mo.”

Aquella noche, el rey ordeno que le lle= vasen un vaso de oro con agua del pozo. Y cuando se lo trajeron, bebi=F3 = copiosamente y dio de beber a su gran chambel=E1n.

U-la noktu, u regi= pa komanda; pe fero ad an u vasa ex kriso ko aqa de u fosi. E kron pe pa = fero id ad an, an pa bebi mega qantita de aqa, e an pa dona bebi ad se max= i krati-pe.

Y hubo gran regocijo en aquella remota ciudad de Wirani. porq= ue el rey su gran chambel=E1n hab=EDan recobrado la raz=F3n.
Gibran Kh= alil

E pa es mega hedo in u-la tele civita Wirani, ka u reg= i e se maxi krati-pe pa re-gene u menta-sani.

Saluta, Mario Montijo =

De plu mi dubi:

(1) Mi pa uti “maxi krati-pe” vice “maxi importa k= rati-pe”. Qe vi pote logi id?

(2) Mi ne este holo sura de un uti de “se”.= Qo-ka? Ka id pende de poli faktora. Mi ski mo lingua; qi habe u “se”. Id = es u latin lingua. Sed, kron un uti de “se” alo “an/fe/mu” ne es klari in = u latin lingua, il es plu regula; qi krati; qe pe pote uti id alo no.

So = mi pa solo uti u “se”; kron id pa es fo klari a mi. Homo exempla:

U regi e= se maxi krati-pe…

Sed:

E kron pe pa fero id ad an, an pa bebi mega qan= tita de aqa…

Ka u subjeti de “pa fero” es “pe”, ne “regi”.

(3) Mi pa ut= i u fu-mode in u kata-ci frase:

“De nu ad avanti, pan-pe; qi fu bibe u-ci = aqa, fu gene rabi.”

Si mi sio translati u-ci frase ad Angli lingua, mi sio= uti u presenti-mode! Sed mi este; u fu-mode de un akti-verbi es ma korekt= i…


So, place, dona kritici a mi te mi fu pote face ma boni mi= Glosa!

Vale!

Fast links: Interglossa » Glosa »

Re: [glosalist] Qe tu este dipso? - Committee on language planning, FIAS. Coordination: Vergara & Hardy, PhDs.