Fast links: Interglossa » Glosa »

Angeli

Mario Montijo ("Mario Montijo" <mariomontijo@...>) on January 30, 2004

Angeli Holo tem, kron lose bio boni infanti, angeli de teo kata epi geo, p= rena u morta infanti inter an braki, ge apri an mega plu leuko ptero, vola= epi panto loka kui (qi) infanti pa ami e kolekti holo manu de plu anto, k= uod (qod) ge fero a teo, kausa id u la ge maxi anto de epi geo. Teo prenas= holo anto ab an kordi, sed u la anto, kui (qi) es de an u ma karo, an don= a osku e kausa u ci id cepti voka e pote ge membra de u mega hedo koro. Ho= lo u ci pa nara angeli de teo, ge fero ge morta infanti ab urani e u infan= ti u ci pa akusti komo in somnia, Mu pa vola epi u plu loka famili-domi, k= uo (qo) lo u infanti pa du ludo e trans gresi horti ko kali plu anto. =96A= kuo (qo) pe na ge preno ko na e ge planta ab urani?=96 prekas u angeli. U= ci pa es u grati plu mega kali rosa andro, sed mali manu pa frakti u trun= ko, tali ke holo braki ko mega nova anto butona, pa pende pene sika. =96U = pove rosa andro! =96pa dice infanti,=96 ge preno id, por ke ana ko teo id = ge anto!=96 E angeli pa preno id, sed kausa u ci, pa osku infanti, e u pu= si ju apri an plu oku. Mu pa kolekti varia u kali pompo anto, sed mu preno= ko mu iso u mali ami kalendula e akri plu tri-kroma. =96Nu na have plu ant= o!=96 pa hedo voka infanti, e la angeli asertis, sed mu ne pa vola ankora = a teo. Pa es noktu, e panto pa ge krati silento. Mu resta in u mega urba e= ge flo epi u mo de ma mega pusi via, kuo (qo) lo pa du jace panto masi de= cinera e panto ra speci de disipa. U la kron pa es di de eko ge fero. U l= a pa du jace plu frakti plaka, plu figura, vesti e paleo kefa ve, e panto = pa have no boni skope. U angeli monstra epi u la bali ra, oligo de plu anto= mero basa e tero butona, kuod (qod) kade in ra u radi de mega pene sika a= gri anto, kuod (qod) nu have nuli valu e so pa es bali supra u steno via = =96U ci na fu logi=96 pa dice u angeli =96Tem na fu vola, mi fu nara u etio=

a tu.=96 Mu pa vola e u angeli pa nara: =96Ci kata ab u steno via, in u i= nfra kamera, pa eko pove, mali ju. De an tosto infanti, an nece jace ab kl= i. Kron an pa este ma bene, an pote per baci plura okasi pa ki dia u pusi = kamera de ci a la, u ci holo pa es. Tem poko de plu termo tem di, plu radi= a heli pa du ki in u hemi horo ab u steno via de u infra kamera. Kron u tr= ista ju holo tem pa sedi e u termo heli foto epi an e dia an delikate plu = digi, kuod (qod) an tena ante an facia, an vide u trans lumi de an rubi h= ema, po co pa dice: =96nu di pa face pa du gresi=96. U plu dendro fa in id= u mega kali blasto tem ge kloro, an logi solo per u ci, ke la filo de u p= ara pa dona a an u mero de fago. An tena id supra an kefa e pa imagina nu,= ke an ripozi epi plu fago, ke u heli lumi e plu avi koro. in u blasto tem= di, u para filo plus ge dona a an plu rura flori, inter kuod (qod) fortun= e pa du trovi plus mo ko mu radi. Kausa one pa planta id in anto basa e id= pa resta in u fenestra fo para an kli. U flori pa es ge planta per hedo m= anu, id pa kersce, pa have nova fili e pa ge dona plu nova flori anua. Id = vice a u mali pusi ju u maxi kali horti, id pa es an pusi kumu epi la holo= geo. An ge hidro e ge alexi id e pa du kura per u ci, ke (qi) id cepti ho= lo heli foto, kuod (qod) pa radia dia u no alti fenestra. U flori klu pa g= e kresce in an sonia, ka solo por an id pa kresce, pa du face mu odoro e p= a du hedo oku. A id an, tem an morta pa versi an facia, a kron teo an pa s= ema. Ex tem u anua an pa es pre nu ko teo, ex tem u anua u flori pa no me= mo pa du jace ab u fenestra e id pa du ge sika, so tem u eko ge fero one b= ali id epi u strata ko u disipa. E u ci es u anto, u tristi ge sika flori,= kuod (qod) na pa kapti ab na bukedo, ka u la flori ge dona ta de fru komo= , u mega pluto flori ab u horti de u regi fe=96. =96Sed kuo (qo) lo tu ge s= ki holo u ci?=96 pa kuestio u infanti, kui (qi) u angeli pa fero an ana ur= ani. =96Mi u ci pa ski!=96 pa dice u angeli, =96mi, pa es pre nu u mali, pu= si ju, kuod (qod) pa du ki per baci!. U mi flori mi bene ski.=96 U infanti= nu holo apri an plu oku e pa miri a u angeli ab an kali, boni facia. Iso = tem mu veni a urani de teo, kuo (qo) lo ge krati fru e hedo. E teo pa rapi= u pa morta infanti a u an kardio, u la kron id pa cerpi plu ptero komo u = oligo angeli e pa vola ko an manu in manu. Teo pa cerpi panto flori a u an= kardio, sed a u pove ge sika rura flori an pa osku, e id pa cerpi voka e = ge koro ko panto angeli, kuod (qod) pa flo para teo. Varia fo proxi, heter= o in mega zo a ciklo. holo tem ma e ma proxi, a no fini, sed holo iso hedo= . Holo mu pa koro, plu pusi e plu mega, u bona, nu so ge bene infanti, iso= plus u pove rura flori, kuod (qod) pa sika, pa bali ko rude, pa du jace, =

supra u steno skoto strata.

Anghelo

Chiun fojon, kiam mortas bona inf= ano, anghelo de Dio mallevighas sur la teron, prenas la mortintan infanon = sur siajn brakojn; etendas siajn grandajn blankajn flugilojn, flugas super= chiujn lokojn, kiujn la infano, amis, kaj shirkolektas plenmanon da floro= j, kiujn li alportas supren al Dio, por ke ili tie floru ankorau pli bele = ol sur la tero. Dio alpremas chiujn florojn al Sia koro, sed al tiu floro,=

kiu estas al Li plej kara, Li donas kison, kaj per tio ghi ricevas vocho= n kaj povas partopreni en la granda felicha kantado.

Chion chi tion rakon= tis anghelo de Dio, portante mortintan infanon al la chielo, kaj la infano= tion audis kiel en songho. Ili flugis super la hejmaj lokoj, kie la infan= o estis ludinta, kaj trapasis ghardenojn kun belegaj floroj.

“Kiun ni pr= enu kun ni kaj plantu en la chielo?” demandis la anghelo. Jen staris graci= a, belega rozarbetajho, sed malbona mano rompis la trunkon, tiel ke chiuj = branchoj, plenaj de grandaj duone malfermighintaj burghonoj, pendis velkin= te.

“La kompatinda rozarbetajho!” diris la infano, “prenu ghin, por ke su= pre che Dio ghi ekfloru!” Kaj la anghelo prenis ghin, sed kisis pro tio la= infanon, kaj la etulo duone malfermis siajn okulojn. Ili shirkolektis kel= kajn el la belaj luksofloroj, sed ili prenis kun si ankau la malestimatan = kalendulon kaj la sovaghan trikoloreton.

“Nun ni havas florojn!” ghojkrii= s la infano, kaj la anghelo kapjesis, sed ili ne flugis ankorau al Dio. Es= tis nokto, kaj chie regis silento. Ili restis en la granda urbo kaj shvebi= s super unu el la plej malvastaj stratoj, kie kushis tutaj amasoj da pajlo= , cindro kaj chiaspecaj forjhetajhoj. Tiam estis tago de transloghighado. = Tie kushis rompitajhoj de teleroj, rompitaj gipsaj figuroj, chifonoj kaj = malnovaj chapeloj, kaj chio havis ne tre bonan aspekton.

La anghelo montr= is sub tiu balaajho kelke da potpecoj de florpoto kaj bulon da tero, kiu e= lfalis kaj kiun kunkuntenis la radikoj de granda velkinta kampa floro, kiu= nun havis plu nenian valoron kaj tial estis eljhetita sur la straton.”

= “Tion ni kunprenos!” diris la anghelo. “Dum nia flugado mi rakontos al vi = la kauzon.”

Ili flugis, kaj la anghelo rakontis:

“Tie malsupre en la ma= lvasta strato, en la malalta kelo, loghis malricha, malsana knabo. De sia = plej frua infaneco li chiam devis kushi en la lito. Kiam li sentis sin ple= j bone, li povis per lambastonoj kelke da fojoj trairi la malgrandan chamb= ron tien kaj reen; tio estis chio. Dum malmulte da someraj tagoj la radioj= de la suno penetradis por duonhoro en la koridoron de la kelo. Kiam la m= alfelicha knabo tiam sidis kaj la varma suno lumis sur li kaj tra siaj del= ikataj fingroj, kiujn li tenis antau sia vizagho, li vidis la trabriletado= n de sia rugha sango, tiam oni diris: “Hodiau li faris promenadon”. La arb= aron en ghia belega printempa verdeco li konis nur per tio, ke la filo de = la najbaro alportis al li la unuan branchon de fago. Li tenis ghin super l= a kapo kaj revis nun, ke li ripozas sub fagoj; kie la suno lumas kaj la bi= rdoj kantas. En unu printempa tago la filo de la najbaro alportis al li an= kau kampajn florojn, inter kiuj hazarde trovighis ankau unu kun sia radiko= . Tial oni plantis ghin en florpoton kaj starigis ghin che la fenestro tut= e apud lia lito. La floro estis plantita per felicha mano, ghi kreskis, e= lkreskigis novajn idojn kaj donadis chiujare novajn florojn. Ghi anstataui= s al la malsana knabo la plej belan ghardenon, ghi estis lia malgranda tre= zoro sur chi tiu tero. Li privershadis ghin kaj vartadis ghin kaj zorgadis= pri tio, ke ghi ricevu plene chiun sunradion, kiu enbrilis tra la malalta= fenestro. La floro ech enkreskis en liajn songhojn, char por li sola ghi = kreskis, eligadis sian odoron kaj ghojigadis la okulon. Al ghi li dum sia = morto turnis sian vizaghon, kiam Dio lin vokis. En la dauro de unu jaro li= estis jam che Dio, en la dauro de unu jaro la floro forgesite staris en l= a fenestro, kaj ghi velksekighis, kaj tial che la transloghigho oni eljhet= is ghin sur la straton kune kun la balaajho. Kaj tio estas la floro, la m= alfelicha velksekighinta floro, kiun ni prenis en nian bukedon, char tiu f= loro alportis pli da ghojo, ol la plej richa floro en la ghardeno de reghi= no.”

“Sed de kie vi scias chion chi tion?” demandis la infano, kiun la a= nghelo portis supren al la chielo.

“Mi tion scias!” diris la anghelo, “mi= estis ja mem la malsana, malgranda knabo, kiu iradis per lambastonoj! Mia= n floron mi bone konas.”

La infano nun tute malfermis siajn okulojn kaj = rigardis la anghelon en lian belan, afablan vizaghon. En la sama momento i= li alvenis en la chielon de Dio, kie regis ghojo kaj felicho. Kaj Dio alpr= emis la mortintan infanon al Sia koro, kaj tiam ghi ricevis flugilojn kiel= la alia anghelo kaj ekflugis kun li mano en mano. Dio alpremis chiujn fl= orojn al Sia koro, sed la malfelichan velksekighintan kampan floron Li kis= is, kaj ghi ricevis vochon kaj ekkantis kun chiuj angheloj, kiuj shvebis c= hirkau Dio, unuj tre proksime, aliaj en grandaj rondoj chirkaue, chiam pli= kaj pli malproksime, ghis la senfineco, sed chiuj egale felichaj. Chiuj i= li kantis, malgrandaj kaj grandaj, la bona, nun tiel benita infano, kiel a= nkau la malricha kampa floro, kiu velksekighinta, eljhetita kun balaajho, = estis kushinta sur la malvasta, malluma strato.

Fast links: Interglossa » Glosa »

Angeli - Committee on language planning, FIAS. Coordination: Vergara & Hardy, PhDs.