Fast links: Interglossa » Glosa »

Spertoj cxe planitaj lingvoj

Tóth László (=?iso-8859-2?q?T=F3th=20L=E1szl=F3=20?= <leslie_toth@...>) on December 22, 2003

Por Gary

Dankon pro via respondo. Mi dezirus sciigi, ke mi emas respekti= cxiun lingvon, inklude Glosa-n. Sed mi opinias, ke indas “gustumi” cxiun p= lanlitan lingvon, antau ol oferti ian artefaritan lingvon kiel pontlingvo p= or Europo (kaj eventuale ankau eble por la tuta mondo).

Lau via respondo, = mi eksciis, ke vi jam konas E-on, do vi jam povas konsideradi la avantagxoj= n de unu kaj alia planita lingvo.
Mi bedaurinde ankorau ne konas la avant= agxojn de Glosa, fakte la Glosa-n mem. Eble ankau vi konkordas al tiu opini= o, ke multaj spertoj akiritaj el diversaj planitaj lingvoj donas pli multe = da sxanco por prilabori la plej taugan pontlingvon.

En cxiu planita lingvo= ekzistaj kaj bonaj kaj malbonaj trajtoj. Lau la unua vido, estus tre simpl= e korekti tiujn malbonajn trajtojn, sed tamen… Ekzemple: Esperanto estas= jam “enbetonita”, do absolute ne eblas fari ecx la plej malgrandan korekto= n, cxar tiam la tradiciogardantoj de Eo tuj protestus fervorege al ajna mod= ifo! Cxu cxi tiel funkcias cxi tio ankau kaze de la ceteraj planitaj lingvo= j?

Al mi tre placxas la ne-uzo de gramatikaj finajxoj en Glosa, sed mi se= ntas la mankon krei alitipan vorton el iu certa vortotipo (ekz. el substant= ivo fari verbon, ktp). Au tio tamen eblas, sed mi nur ne scias? Plue, mi op= inias, ke same kiel en la germana lingvo, cxiu substantivo estas “markita” = per majuskulo, samtiel eble indus doni la saman finajxon al cxiu samtipa vo= rto (kiel funkcias en Esperanto). Tio ne signifus, ke oni uzas “gramatikajn= finajxojn”, cxar ili nur markus la vortojn, sen sxangxi la signifon. Mi bo= ne komprenas, ke en Glosa certa verbo povas havi plurajn signifojn, sed ili= n oni devas ellerni kiel apartaj esprimoj, same kiel en la angla. Do tiu pr= aktiko plimultigas la ellernendajn lingvajn objektumojn. Ellerni tri aparta= jn verbojn povas esti eble pli facila ol ellerni tri apartajn esprimojn, cx= u ne? Au eble mi eraras?

Se oni farus cxi tiujn korektojn, tiam nature, cx= i tiu lingvo ne plu nomigxus Glosa, ekscepte se Glosa ankorau ne estas samt= iel enbetonita kiel bedaurinde jam estas Esperanto. Mi gxuste pro tio orien= tigxas ankau al ceteraj planitaj lingvoj, cxar Esperanto jam cxi tiel pluvi= vos au mortos (plej versxajne mortos) pro la obstina kontraustaro al cxiasp= eca modifo.

Mi denove emfazas, ke mi ne nepre deziras “sxangxi” Glosa-n, a= u Eo-n, sed nur trovi la plej taugan solvon por ia estonta, de cxiu akcepti= nda planita lingvo. Vi povos sperti, ke mi estas tute engagxigxinta nek al = Eo, nek al ajna planita lingvo.

Kio ege ne placxas al mi rilate al Eo, es= tas la deklinacio de adjxektivoj, la finajxoj de la verboj, kaj la tre ofta= “j” “cx” en la lingvo. Nature, tio estas cxar mia nacilingvo ne estas la s= lava (sed “De gustibus non est disputandum” - cxu ne?).

amike Laslo

Fast links: Interglossa » Glosa »

Spertoj cxe planitaj lingvoj - Committee on language planning, FIAS. Coordination: Vergara & Hardy, PhDs.