Fast links: Interglossa » Glosa »

Re: Angeli

Mario Montijo ("Mario Montijo" <mariomontijo@...>) on February 5, 2004

Ave karo ami Robin:

Pardo mi tardi reakti a tu elektro grama. Mi stude ko kura tu plu skope e mi es fo turba ne solo per mi poli ero sed per tu poli ero. Tu pa uti plu verba holo xeno a na lingua. Mi ne logi qo-kausa.

  1. Tu uti “amika” e “ke” Qe mu es korekti? Qe mu ne es Esperanto verba?

  2. Tu uti “skience”, “monstro”, “investiga”, “durante”, “promoti”; “idea”, “komunita”,”teknologi”, “koncerne”; “final-isti”, “competi”, “metode”, “exercisa”; “skientia”,”hipotesis”, “poeti”, “permite”, “acepta” e posi ma in tu elektro grama, holo mu ne korekti alo xeno a u verba-fa de Glosa. Qo- kausa? Mi ne pote logi.

Mi ne volu es kako alo mali ko tu, solo kontroverte kausa mi diski e u diski de na plu ami glosa pe.

Si mi es ero, mi ante preka tu pardo mi.

Itera grati e saluta,

Mario

— In glosalist@yahoogroups.com, Robin Gaskell <drought- breaker@p…> wrote:

Saluta Plu Amika,

Mi logi ke Mario ci monstro un uti de bi Glosa e Esperanto de dice u homo histori.

E plus, an veni ex u skience de puta-me te investiga u munda de ge- skema lingua.

Durante mega tem, mi pa puta ke plu persona; qi promoti un idea de munda komunita per un uti de plu puta-me, fu, plus, logi ke na nece habe u lingua; gru ko teknologi te face plu puta-me uti-ple pro munda komunika.

Mi kredi Mario habe u-ci logi. So, mi vo komenta koncerne u-ci monstro de plu bi lingua. Posi Glosa e Esperanto eqa u bi final-isti intra u brevi-lista pro u-ci signifi funktio.

Sed, intra u-ci competi, mi vo qestio oligo de Mario metode. Si na monstro Glosa e Esperanto, iso mu kompare, u-la es mo ra; sed mi puta na debi sio uti u norma Glosa pro u-ci exercisa. Alterno-co, si na fu kausa plu muta ad un uti de Glosa, u-ci es u difere ra. Mi kredi ke plu bi ra ne ki alelo.

Bi u kompara de difere ge-skema lingua, e posi muta a Glosa, eqa plu veri line de recerka pro Glosa, sed no to u mo tem.

So, mi dona qestio a Mario te akti boni skientia, e te recerka mo hipotesis to u tem.

Un ‘angeli’ pa elide plu hifon, re-loka u litera ‘q’ ko plu litera ‘ku’, dona u xeno uti a ‘ge’, e omiti un ‘n’ pre plu verbi; qi habe u vokali iso mu prima litera.

U lingua pa este fo boni, sed, tristi, mi ne logi u mega mero de u histori. U poeti es u fo kali idea, sed u “lingua de plu flori” ne dona semani intra mi menta.

Ex plu-ci raisona, mi kredi ke u-ci longi histori, de un ergo de plu angeli, ne don a plu persona; qi du gene sko de Glosa, u korekti idea de u lingua.

Mi sugere ke Mario uti plu ma brevi exempla de plu-ci lingua, e so, permite ma responde ex plu hetero Glosa-pe. Plus, mi vo komenta: poeti lingua kausa mega ma dificili pro plu grafo-pe de norma lingua; il es no ero in grafo poeti, sed pro u lekto-pe de gene u semani; qi u grafo-pe tende, an, u poetti-pe, nece uti ma abili-ra de kron grafo simpli lingua.

Nece, mi adi: mi ne akti kontra u spiritu de Teo. Plus, mi vide un ergo, de fero u ge-skema lingua in u munda kumuni, iso u spiritu akti.
Mi logi ke tu grafo de plu angeli, ka mu es proxi tu kardia. Ko-co, mi sugere ke tu praxi un arti de grafo Glosa a-tem tu ski ke tu habe u ge-acepta uti de id, pre tu dona u histori de plu angeli. To u tali tem, tu histori fu ki, direkti in u kolekti de plu Glosa histori - sine disputa.

Saluta,

Robin Gaskell

Fast links: Interglossa » Glosa »

Re: Angeli - Committee on language planning, FIAS. Coordination: Vergara & Hardy, PhDs.