Fast links: Interglossa » Glosa »

Tresora Nesia 22

Gary R Miller (Gary R Miller <justi.miller@...>) on January 9, 2010

T R E S O R A N E S I A

ex Robert Louis Stevenson

ge-brevi e ge-Glosa ex Gary R. Miller

MERO PENTA: MI MARI VIAGIA

  1. U MODE, PER QI MI PROTO U MARI VIAGIA

Es zero re-veni de plu anti-pe– ne klu mono fusili ex silva. Kapitana pa gene u gravi vulne. Mi acide seka trans plu digi artri es mikro. Tem u domi habe sto-puta termo e u mikro arena-lo in bloka-fragma gene termo kausa meso-di helio, mi proto gene u plus idea in kefa. Mi es u stupidi-pe, si vi tali doxo, po-co mi akti un excesi no-fobo ra.

Mi dromo rekti ad est litora de nesia, ka mi tende kine akorda mari latu de steno-lo de geo te evita panto oportuna de vista ex ankira-lo. U mari venti kron es fini. Para u matri-navi es u fili-navi, Silver topo u poste veli– mi panto-kron pote rekogni an– tem bi andro klina se trans poste mura de matri-navi, uno ex mu ko rubi kefa-ve. Kron un helio pa kine po monti, plus-co, tem u nebu tako kresce, gene skoto. U leuko petro, sufici vista supra densi-lo, es brevi longi steno-lo, anti-co mi nece u longi tem te veni ad id, tem repti, freqe per manu e pedi inter densi-lo. Mi lase, mi kade in kavita, leva u latu de textili-do, po-co la es u navi de Ben Gunn– ge-tekto per no-profesio mode, si ali-ra tali es: u ruga, no-sistema skeleto ex forti xilo, ge-tensio epi tegu ex plu dermi de kapri, kapili ad intra.

Mi zero-kron pa pre vide u KORAKLE, u mikro navi, plu fo-paleo Briton-pe pa tekto, ka-co mi nu pote dona a vi zero ma klari idea de navi de Ben Gunn, de dice, id pa es homo u proto e maxi kako korakle, un antropo ali-kron tekto. Tem-co mi pa gene u plus idea e este ta dura hedo kausa id, mi sio akti id veri ante Kapitana Smollett. Mi sedi te atende skoto e vora u mikro pani. Es u mega piro-lo topo litora, para qi plu no-vikto pirata horizo se proxi a limo-lo. ____________________ Senior Assisted Living Put your loved ones in good hands with quality senior assisted living. Click now! http://thirdpartyoffers.juno.com/TGL2141/c?cp=vfrDefSkhfUVjB02RaYGHQAAJ1DcCzXl_3TfjnPX-G4hLylnAAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAADNAAAAAAAAAAAAAAAAAAASUQAAAAA=

Fast links: Interglossa » Glosa »

Tresora Nesia 22 - Committee on language planning, FIAS. Coordination: Vergara & Hardy, PhDs.