Fast links: Interglossa » Glosa »

Re: [glosalist] ma ke...

Robin Gaskell (Robin Gaskell <drought-breaker@...>) on February 11, 2004

Saluta a Holo-pe, Mi vo dona mi memo de plu verbi de RonClark:

  "Glosa ne es kompleti fono-litera [phonetic]: singu litera habe mo  sono; sed singu sono ne nece habe solo mo litera."

   Ko-co, Ron prefere habe u maxi simpli uti de plu litera; so,  seqe-co, u komenta de Manuel Vanderrama koncerne ~qestio~ kontra ~kuestio~  habe veri.

   '|qes|' = 1 soni; `|kues|' = 2 soni.  Intra u-ci kaso, mo soni es ma  boni de bi.

Saluta,

Robin Gaskell


At 10:04 PM 2/10/04 +0100, Manuel Valderrama grafo:

Mario Montijo pa grafo:

Ave plu ami Glosa pe:

Saluta a tu, karo Mario.

Nuli pe kuestio u uti de “ke”. U uti es ge monstra in poli lingua e id hedo a poli de na. E ne es gravi si id origi es u Esperanto. U kuestio ci es si “ke” es KONGRU (alo ne kongru), ko u struktura de Glosa, qi norma uti u litera “q” in homo verba komo qe, qi qod… E plus, si plu experta Glosa-pe homo Robin, Gary, Igor e hetero, gene akorda KLU tali “ke”, in u verba fa de Glosa… qe(ke) no?.

Penite pro mi responsa de un uti de “ke”. Id es veri ke nuli pe pa qestio, sed mi debi konfesi; ke id pa es fo amusa.

De u grafo-mode de u “ke”, mi pote dice ke mi ne detekti nuli no-kongru in u grafo-mode de “ke”. In Glosa, singu litera representa mo soni, e singu soni es difere de alelo. Qo-ka tu puta; u grafo-mode de “ke” ne es gru ko ali Glosa verba?

Hetero-co, si tu grafo “ku” vice “q”, tu kambio plus u soni-mode de u verba (tu pa adi mo silabi)! ko-co, u verba qestio habe tri silabi (qes-ti-o), e u verba kuestio habe tetra silabi (ku-es-ti-o).

(Manuel)

Fast links: Interglossa » Glosa »

Re: [glosalist] ma ke... - Committee on language planning, FIAS. Coordination: Vergara & Hardy, PhDs.