Fast links: Interglossa » Glosa »

Glosa texto es ma pusi

Mario Montijo ("Mario Montijo" <mariomontijo@...>) on January 19, 2004

Ami lista pe:

ci es u prima translati ex mi

Glo Viole ge morta pene 18 p= ersona in Irak cef urba

Akorda info de USA tera arme, pene 18 pe pa morta = de viole a loka milito okupa pe in u centro de Bagdad, Irak cef urba. Inte= r morta pe ge trovis 2 USA pe e 16 de Irak. Atako pa lasi 28 bulne pe: bi = USA e plura civi. Holo de morta pe pote kresce mega, pa info USA gaseta v= oka pe, ka plura morta pe e bulne, pa es konduki a oligo sani lo, sed an s= olo pa numera kui ge konduki a milita sani lo.

Penite vi mi plu ero

Eon

Atenco mortigis almenaŭ 18 homojn en la iraka ĉefurbo

Almena= ŭ 18 homoj pereis pro atenco ĉe la sidejo de la okupantaj trupoj= en la centro de la iraka ĉefurbo, Bagdado, laŭ informoj de=3D la usona terarmeo. Inter la mortigitoj, troviĝas du usonanoj kaj 16=

irakanoj. La atenco lasis 28 vunditoj, el kiuj du usonanoj kaj kelkaj ir= akaj civiluloj. La totalo da mortigitoj povas kreski multe, ĉar gazet= ara parolanto de la usona terarmeo informis, ke ankoraŭ ne estis =3D

enkalkulitaj la mortigitoj kaj vunditoj, kiujn oni kondukis al aliaj hos= pitaloj, sed nur tiuj kondukitaj al militistaj hospitaloj.

http://www.gxan= galo.com/

Esp Ataque en la capital de Irak mat=F3 al menos a 18 personas.=

Al menos 18 personas perecieron en un ataque a la sede de las tropas de = ocupaci=F3n en el centro de Bagdad, capital de Irak, seg=FAn informes de l= a infanter=EDa estadounidense. Entre los muetos se encuentran 2 estadoruni= denses y 16 iraqu=EDes. El ataque dej=F3 28 heridos, de los cuales 2 son e= stadounidenses y algunos iraqu=EDes civiles. El total de muertos puede cre= cer mucho, inform=F3 el portavoz de la gazeta de la infanter=EDa estadouni= dense, porque todav=EDa no han sido contados los muetos y heridos que fuer= on llevados a otros hospitales, =FAnicamente aquellos llevados a hospitale= s militares.

Fast links: Interglossa » Glosa »

Glosa texto es ma pusi - Committee on language planning, FIAS. Coordination: Vergara & Hardy, PhDs.