Fast links: Interglossa » Glosa »

U RUBI-KAPILA GREGA, mero 5

Gary R Miller (Gary R Miller <justi.miller@...>) on October 3, 2003

Proto, mi volu dice gratula de sto-ergo a Robin Gaskell e volu hedo e sucede ad an fu-tem! _ _ /. Gary #/#

#

JOKO

Un Amerika ju-fe de mo-penta anua dice per celu-telefono: “U-ci es u celu-telefona tetra; mi pa nece merka. Mi volu; uno-pe fu inventi u telefono; qi habe liga a mura, so mi ne fu lose id.”

U RUBI-KAPILA GREGA, mero 5

“Mi spe; vide ta vista homo u-la nuli-kron, sr. Holmes. Ex boreo, austra, orienta e ocide, panto andro; qi habe ali rubi kroma in kapila, pa trakto se ad-in civita te face reakti ad u-la publika grafo. U strata Fleet habe kongesti de rubi-kapila homi. U korta Pope feno habe u vista de orange merka-lo. Mi ne pa doxo; es ta poli in holo natio homo gene kolekti per u-la publika nota. Mu habe panto rubi kroma: fenu, citrona, orange, brika, Eire indika-kanis, hepa, kerami. Anti-co, iso Spaulding pa dice, es ne poli; qi habe veri flama-kroma kapila. Po mi vide u qantita de homi; qi du atende, mi sio sto ko no-spe. Anti-co Spaulding ne volu audi u-la. Mi ne posi sti imagina de mode; per qi an akti, anti-co an pulsa e trakto e bate, a-kron an gene mi dia poli-pe e a skala; qi duce ad ofici. Es diplo flu epi eskala: uno-pe ki ana ko spe e uno-pe ki versi ko nega. Anti-co na inklude se iso boni de pote e detekti se in ofici po brevi tem.”

“Tu experi pre es fo sti-hedo.”–Holmes dice un adi, tem an merka-pe sto te face ma klari u memo per mega pinca nasa-nikotini. “Place dura tu fo interese dice.”

“Es nuli-ra in ofici para bi xilo sedi-mo e u pusi tabla; poste qi u pusi andro ko kapila klu ma rubi de mi kapila. An pa dice oligo verba a singu petitio-pe, po an ki ana. Po-co an panto-kron pote detekti in mu uno defekti; qi apo mu ab posi. Gene u-la vaku ergo ne sio feno es u fo facili pragma po panto-ra. Anti-co, kron es na vice, u-la pusi andro dona fo ma favo a mi de ad ali hetero-pe. An klude u porta, kron na ki in, te an pote habe idio dice ko na.

“‘U-ci es sr. Jabez Wilson’–mi auxi-pe dice–‘plus-co an volu face sati u vaku ergo in Grega.’

“‘Plus-co an habe mira gru ad id.’–un hetero-pe dice. ‘An habe panto nece-ra. Mi ne pote sti memo, kron mi pa vide uno-ra tali boni.’ An akti mo retro gradu e, ko klina kefa, skope mi rubi kapila, a-kron mi este subo auto-timi. Po-co an subito ki a mi ko tako e fo-presa mi manu e dice gratula a mi de mi sucede.

“‘Lento fu es no-justi.’–an dice. ‘Anti-co, mi este sura, tu fu dona a mi pardo, ka mi akti u fo klari nece-ra.’ Ko-co an rapi mi kapila in ambi manu e sti trakto, a-kron mi voci kausa algo. ‘Es aqa in tu oku.’–an dice, kron an lase libe mi. ‘Mi este; panto-ra es homo debi. Anti-co na nece tena kura, ka na gene falsi bi-kron per falsi kapila e mo-kron per kroma-ma. Mi sio dice a vi plu histori de pedi-ve-pe ceru; qi fu sti; vi fu gene odio de homi natura.’ An ki a fenestra e voci dia id per holo voka; u nece-sati ergo pa gene sati. U soni de no-spe surge ex infra. Panto homi ki a plu difere loka, a-kron es zero rubi kapila; pe pote vide, excepti mi e manu-pe.

“‘Mi nomina’–an dice–‘es sr. Duncan Ross. Mi es mo ex plu dona-pe de u-la valuta; ge-linqi ex na grandi akti-boni-pe. Qe tu fu es u ge-game andro, sr. Wilson? Qe tu habe u famili?’

“Mi dice; mi ne habe.

“An facia imedia feno tristi.

“‘Turba!’–An dice ko fo tristi–‘U-la es fo gravi! Mi este penite; tu pa dice u-la. U tresora pa sura es te dona multi e difusi de plu rubi-kapila-pe plus te dona sani. Es fa mali fortuna: tu es u no-game-an.’

“Mi facia gene tristi po-co, sr. Holmes, ka mi doxo; mi ne fu sati u nece-sati ergo po panto-la. Anti-co, po kogita oligo minuta, an dice u-la fu es boni.

“‘Kon hetero kasa’–an dice–‘u-ci sto-ra posi sti fali. Anti-co na nece expande un artikla homo favo ad andro ko tali kapila iso tu. Kron tu pote proto tu neo ergo?’

“‘Ben, u-ci es pusi no-facili, ka mi habe u komerci pre-nu.’–mi dice.

“‘O, sti puta de u-la nuli-kron, sr. Wilson!’–Vincent Spaulding dice. ‘Mi fu pote dona kura ad u-ci pro tu.’

“‘Plu hora fu es qo?’–mi dice u qestio.

“‘U deka ad u bi’

“Nu, u kambio-komerci gene akti ma vespera-tem, sr. Holmes–idio u di-penta e u di-sixa vespera; qi es pre in-valuta di. Ka-co id fu es fo boni gru a mi: gene valuta mana-tem. Para-co mi pa habe u ski; mi auxi-pe es boni andro, ko-co an fu dona kura ad ali-ra; qi gene acide.

“‘U-ci fu es a mi fo boni gru.’–mi dice. ‘Un in-valuta…?’

“‘Tetra ponde singu setimana.’

“‘Un ergo…?’

"’…es simpli sati.’

“‘Tu dona u nomina “simpli sati” a qo?’

“‘Ben, tu fu nece es in tu ofici, iso mini kaso in tu domi, holo-tem. Si tu fu ki ex, tu fu lose un holo ergo holo-tem. U testi es fo klari de u-ci. Tu ne es akorda plu-ci stato, si tu fu ki ex ofici u-ci tem.’

“‘U-ci es simpli tetra horo singu di. Mi ne fu puta de ki ex’–mi dice.

“‘Zero kausa fu gene sucede,’–sr. Duncan Ross dice–‘ni pato ni komerci ni ali hetero. La tu nece resta, alo tu fu lose un ergo.’

“‘E un ergo…?’

"’…es kopi de “Enciklopedia Britanika”. La es u bibli mo de id in u-la presa-me. Tu nece habe auto grafo-ma, stilo e papiri. Anti-co na dona u-ci tabla ko sedi-mo. Qe tu es prepara fu-di?’

“‘Sura.’–mi reakti.

“‘Ka-co vale, sr. Jabez Wilson. Lase; mi itera dona gratula a tu de tu importa ergo; qi tu pa habe u boni fortuna de gene.’ An klina se a mi, po-co mi ki ex kamera. Mi ki ad eko-lo ko mi auxi-pe tem ne habe u ski; mi dice alo akti qo, ka mi este ta gluko de mi boni fortuna.


The best thing to hit the internet in years - Juno SpeedBand! Surf the web up to FIVE TIMES FASTER! Only $14.95/ month - visit www.juno.com to sign up today!

Fast links: Interglossa » Glosa »

U RUBI-KAPILA GREGA, mero 5 - Committee on language planning, FIAS. Coordination: Vergara & Hardy, PhDs.