Fast links: Interglossa » Glosa »

Aesop 42: U Fe-leo

Ian Niles (Ian Niles <ian_niles@...>) on May 16, 2011

Plu zoa de agri pa du disputa; qo de mu merito u lauda de krea u maxi mega= numera de fili ex mo nati. Mu pa dromo ko fo-soni ad u fe-leo e pa demand= a; fe judika u disputa. =93E tu,=94 mu pa qestio, =93qo-numera an-fili tu = habe ex mo nati?=94 U fe-leo pa ridi anti mu e pa dice, =93Eke! Mi habe s= olo mo, sed u-la es holo pura leo.=94

Morali es; u gravi es u valu e ne u= numera.

[Non-text portions of this message have been removed]=

Fast links: Interglossa » Glosa »

Aesop 42: U Fe-leo - Committee on language planning, FIAS. Coordination: Vergara & Hardy, PhDs.