Fast links: Interglossa » Glosa »

Re: [glosalist] Re: "Qo akti?" !!FO BRILA!!

Robin Gaskell (Robin Gaskell <drought-breaker@...>) on June 29, 2003

At 11:24 PM 6/27/03 +0200, Marcel grafo:

Mi pa gene neo grama de “Qo akti?” (arti ergo e Glosa filma) ex arti-fe Siniora ter Heijne. Mi nu-pa face neo versio de id inter-reti pagina

http://www.glosa.org/en/qoakti.htm .

Neo:

  • kritici-textu nu es minus fora sed holo.
  • artikla de duce-fe Liliana Cavani in English
  • artikla de Simone Weil in English
  • plu nomina de plu ko-ergo-pe a “Qo akti?”

  • Mi plu gratula a holo plu drama-pe: Liliana, Mathilde, Wendy, Marcel e Gary … plus, nece, Simone Weil; qi bio don inspira a plu hetero-pe.

Id sembla na nu urgenti nece habe ma persona homo Simone.

U-ci drama-grafo eqa u maxi signifi grafo de Glosa. Mi kredi; na nece dona auxi a Glosa per tenta duce Wendy exempla.

Ma grafo uti Glosa; meio grafo de Glosa.

Ko u-ci posta mi bali u seko e adhesi versio de Wendy drama-grafo. Saluta, Robin x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Mero 1 SIMONE U-ci es u fo simpli demonstra. Sume u gipso e grafo: “Es plu-la persona qi habe dinamo e mu dice mu solo buta es pro beneficia de panto civi; reali mu tena dinamo solo pro dinamo auto”. Qe tu pa grafo id?

SIMONE Qo-ra mi pa sti grafo tu? Puta mo momenta qod nu-pa acide. Mi pa dikta. Tu pa grafo. Per disciplina tu pa grafo fo tako; e ne pa puta de plu verba. Tu pa grafo minus este konski. U-la signifi qo? Simpli tu pa tem-dona tu manu e tu tekno. Tu pa absorba un idea; prejudika, komuni-loka, na absorba per dikta alo per inspira ex aero?

Mero 2 ERGO-CEFA Tu nece cerka u ritmo; tu es tro lento. Ma tako! Ma tako!

MENTA-VOKA DE SIMONE Mo-bi-tri … Si mi puta de zero hetero-ra mi fu akti id…. Mo-bi-tri …

MENTA-VOKA DE SIMONE Puta tropo ab…. Mi ne nece sto puta. Mi es in limbo. In zero. Solo u presa-me… mo-bi-tri… Mo-bi-tri…

ERGO-CEFA Tro lento. Si tu ne akti okto centi mero singu horo; mi fu fini tu ergo ci. Klu mo-bi-centi es posi.

SIMONE Mi ne este more ad u-ci; e…

ERGO-CEFA Si ex nu; tu akti okto-centi, posi mi fu lase tu du ergo ci.

MENTA-VOKA DE SIMONE Mo-bi-tri… mi debi puta solo; mo-bi-tri… mo-bi-tri…

MENTA-VOKA DE SIMONE Nu mi fu tenta dice a tu qod id signifi pro mi de es ci. Panto logika-ra de mi auto-kritici de mi digni e auto-respekto pa gene funda per (e mi pa kredi; mu pa es plu logika-ra de spiritu) pa du gene destru; fo funda, tem oligo setimana per plu-la singu-di trauma de plu feroci limita. E ne kredi; u seqe es ali speci de revolta. No, kontra-co, mu pa sti plu-la seqe qi mi ne pa expekto. U-ci es gentili e civili. Id feno a mi; pe gene nati te gene e te obe plu demanda; mi ne pa pote akti hetero-ra. Mi ne este auto-lauda de konfesi u-ci. Id es u speci de sufere qi zero ergo-pe dice de. Id es tro mali solo puta de id.

MENTA-VOKA DE SIMONE Ci pe nece akti itera; mo kine po hetero kine, ad ritmo qi es ma tako de puta. Seqe-co, id sto ne solo reflekti; sed klu imagina. Kron tu loka se ante makina tu nece cide tu auto-anima tem nona horo singu di.

MENTA-VOKA DE SIMONE Po-co, es plu demanda. U demanda qi pote es algo alo kontra-dice; no-posi de akti, u-ci es no-gravi. Taci, e cede. U fo sakrosankti reakti tu nece tena intra se; tu ne lice akti mu alo tem dice alo per soma-indika monstra id. U-ci situ sti u puta de gene mei e sto. Tu ne pote es u puta-pe.

MENTA-VOKA DE SIMONE Mi qestio se; komo mi sio pote survive si mi gene kondema ad u-ci speci bio. Si mi pote ki trans Seine singu di minus bali se in aqa mo kron.

Mero 3 MENTA-VOKA DE SIMONE Mi memo uno-ra fo algo. U buli olea; ja u buli olea. Nu id es u kron te dice u veri a tu. Mi pa du sta in kuko-ka. Anti mi plu protesta; pe pa loka mi la. Tem plu fascisti pa proto fusili. Mi pa dromo te prende u fusili-me; e mi pa sti kade u kuko-va de buli olea ab kuko-me. Holo id pa kade epi mi dextro pedi. U veri noku de milita qi u domi-fe pote sufere in kuko-ka. U kuko-ka hero-fe posi; e ex kuko-ka mi tropo versi a France. Mi ne pa sto se veni ci. Tu ski; mu ne lice se grafo nu si mi ne akti u-ci experie.

Mero 4 MAURICE Ci es u genius; mi pa dice de fe a tu.

PHILIP Mi pa gene ski de fe.

MAURICE Fe sio pote fo no-more teori ergo. Fe sio pote habe longi tem ski de plu komunisti sindakata. Sed fe ne es fo pro Bolscevik; fe es fo pro Europa-fe.

PHILIP Simone, tu feno fatiga. Ki versi ad auto domi e reposa brevi tem.

SIMONE No. Mi es bene. E mi kredi; id es nece pro mi de habe auto domi te…

SIMONE Mi pa puta… Mi ne nece tem eko-lo ni plu viagia-teka, si mi nece ki ab itera a France te gene aktivi ko akti.

PHILIP Un akti de qo-speci?

SIMONE Sabota, alo espio… Mi pre nu pa dice; mi volu ergo; e mi habe zero fobo.

MENTA-VOKA DE SIMONE Ex poli centa anua homi de leuko racia panto-lo mu pa ki; mu pa destru; minus-vide, stupidi. U ge-destru pa-tem zero-kron re-veni. U destru de u pa-tem es u maxi mega krimi. U filo de pa-tem habe zero in komuni ko politika orientatio. Simi panto humani aktivi u revolutio refere ad nukleo de u traditio. Marx pa logi u-ci e an pa versi a plu traditio pa-tem per sti u klasi-lukta u klavi de logi plu dinami de histori.

MENTA-VOKA DE SIMONE Post vikto id fu es nece de sto se de sti puni un anti-pe. Prende ab klu ma. U-ci sio sti ma mali u rabi; e po-co, id sti ma rabi.

CLOSON Mi konfesi; mi ne puta de tu; eqa mi puta de plu hetero gina in generali; qi es aktivi ko plu politika. Sed u-ci mixa de plu kosa feno sentimentali a mi. Id es tipika de u femina menta. Ne este ofende.

SIMONE Mi ne este ofende. Sed, tu ski; id es eakti bi-ci komuni punktu qi stimula u-ci opresi. Para-co, mi ne este ofende e mi sio amo reakti a tu. U sufere, exempla, ex famina; de ali metri es ma mei tragidi de u sufere qi veni ex no-pote de puta.

CLOSON Tu dice de u sofi bourgesi-pe. Tu ski; anti-co, pe nece vora, sed…

SIMONE Un usuali e paleo reakti. Un ergo-pe habe un anima simi tu e mi. An habe un iso volu de lekto e puta.

CLOSON Plu ergo-pe volu ergo; boni ge-paga e zero stori.

SIMONE U-ci es racia doxo a plu ergo-pe. Mi doxo; id es fatuo qi ko plu konditio de nu-di u certa klasi de ergo-pe gene pre-destina de ergo. Te es un ergo-pe alo u pove agri-pe nece es un elekti de auto fantasi e ne es u nece-ra te dura vive.

Mero 5 CARMEN Fe pa lose bio pre mi pa veni te ergo in fe kamera u-la matina. Poi, fe pa gene prende ab… Epi fe kli; mi pa detekti mero ge-plika papira. Posi fe pa tende bali id ab, sed mi pa tena id. Pe pa grafo id per manu. Mi ne pa volu dona id ad ali-pe. Kron plu ami de fe pa veni in te prende ab plu-la kosa de fe (plu duce-ra pa es plu bibli); mi ne pa dice a mu de u mero papira. Id es u-mi.

CARMEN Un extremi de u-ci tragedi es: plu rabi-pe pote dice u veri kausa mu habe ni u titula de u doci-pe ni u roba de un episkopa. Kausa plu-la persona qi audi mu ridi e dice: “Mu es rabi; e u kontra habe veri”. Seqe-c, zero-pe audi a veri. Ne klu plu lekto-pe e skope-pe de Shakespeare ski po plu cent-anua; plu drama-pe dice a [… text not readable here …] voka, e seqe-co, [… text not readable here …] inteligi es suspici e panto-kron es ge-nexu ko rabi alo perili no-norma… Veri, zero-pe amo plu ergo-pe alo plu pove agri-pe de habe inteligi. Qo hetero mode pe sio pote komanda mu? Anti-co, si na dice de mu [… text not readable here …] ergo e agri klasi e ne simi “plu persona” na fu dura meso-klasi e plu dogma tirani-pe. Mi pa tenta ko holo nu dinamo te lose mi rola iso bourgesi intelekti-pe. Mi pa tenta de vive panto plu-la experie de qi mi pa grafo e dice. Kausa, hetero-co, pe ne debi grafo alo dice de mu. Nu-di mi no-dura habe ali dinamo; e mi qestio se qo sensa habe mi existe. Mi pote dice; mi pa filo poli-pe qi pa es para mi; plu kamarada e plu fe-kamerada in na lukta. Mi pote dice, mi pa tenta de filo mu, e te lase mi auto de filo.

CARMEN Mi dura ne logi u-ci folio. Posi lento, gradu per gradu mi fu ma logi id. Mi ski id per memo, e plu-kron mi puta de id tem mi puri.

Mero 6 MENTA-VOKA DE SIMONE Filo es uno-ra fo gravi: per qi freqe tu loka auto bio in perilo, e u-la bio de un hetero-pe. Tu akti id minus turba si ne mo alo bi persona uti hetero simi u ludo-ra. U natura de filo, es funda u gravi volu de mo persona pro hetero persona. Anti-co , u problema es, de re-ami ko tali u volu kon u-la de libe. Homi pa du lukta kon u-ci problema ex pre mega tem. Seqe-co, u puta de cerka pro filo, te decide id es qo-ra, te vigi u no-gluko existe, feno a mi de es perilo e supra-toto eqa akti iso un infanti. Plus-co, filo feno de tena klu ma kako perilo de si pe risko auto existe. Ci es u perilo de esce u judika-pe de hetero humani existe si pe veri es ge-filo. Suma-co, (qi mi dice solo pro mero konsili), na ne debi fuge ab filo; sed pe debi ne cerka id, supra-toto, si pe es juve. Mi doxo; id es ma boni de ne enkontra id. (filo)

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Fast links: Interglossa » Glosa »

Re: [glosalist] Re: "Qo akti?" !!FO BRILA!! - Committee on language planning, FIAS. Coordination: Vergara & Hardy, PhDs.