Fast links: Interglossa » Glosa »

Pontlingvo - Mediating language

Tóth László (=?iso-8859-2?q?T=F3th=20L=E1szl=F3=20?= <leslie_toth@...>) on January 8, 2004

Mi legas la komunikadoj de nia amiko laslo kaj mi pensas ke li estas

en parto korekte, ne pro la finajoj de la vortojn, sed por la ebleco de = uzi ambaux lingvaj Eo kaj G, (kaj aliajn,) en la kreado de unu nova arte= farita lingva. Kial? Vi jam scias, char ni (la homaro) bezonas la plej b= ona el ili.

Sed mi diras al laslo ke unue vi debas lerni la Glosa. mi = estas komencanto en ambau lingvaj kaj mi certe vidas multe da eraroj en =

ambau. Tio ne gravas, dume ni estas vivaj, ni povos lerni plu. Eble t= uj oni povas atingi la estonta plej bona lingva por la tuta mondo. Eble = gxi estas jam la nomita Glosa… chu ne? Kiu scias? …

Mario

Esp./ Mi = intertempe sukcesis konatigxi almenau generale kun Glosa, kaj mi trovis ank= au gxin kiel tauga lingvo. Se gxi jam gxojus pri tiom da disvastigxo, kiom = Esp-o, tiam indus pli prefere gxin pluevoluigi. Sed cxikaze, kvankam Glosa-= n mi tre eksxatis pro gxia malkomplikeco, tamen gxi sxajnas jam esti malfru= ita…

Eng./ Meanwhile I succesed to get known of the Glosa generally, and= I found that even the Glosa is a suitable and easy to learn language. If t= he Glosa could enjoy so spreading as Esp, then it would be worth to be deve= loped instead of Esp.

Esp./ Tial, kaj nur tial, mi proponas transpreni kel= kajn bonegajn solvojn el la same bona Glosa al la jam finforgxita Esp-o, cx= ar Esp-o jam havas rilative vastan beletron.

Eng./ For that reason, and ju= st for that, I suggest that we should take over some very good solutions fr= om the Glosa, which is the same good language, because Esp has already a bi= g amount of beletristic.

Esp./ 1.) La plej grava modifinda regulo estus la= apartigo de la vortoradikoj per vortostreko ene de la kunmetitaj vortoj (a= nkau la morfemojn kaj la finajxojn escepte la finajxojn de la simpla verba = konjugacio).

Eng./ 1.) As me, the most important rule that should be chang= ed is to set apart the compound words to root words using hyphens as it wor= ks in the Glosa, even the formatives, but except the simple conjugations of= the verbs.

Esp./ 2.) Devus forigi la akuzativajn finajxojn, pere de certa= vortordo. Cxi tie mi emfazas, ke la vortordo rilatus nurnure al la adjekti= voj kaj al ties substantivo.

Eng./ 2.) It must be removed the engings of t= he transitive verbs, by use of certain word-order. In this point I emphasis= on it, that the word-order would refer only to adjektives and nouns.

Esp.= / 3.) La pluralan signon mi metus nur cxe la substantivo, same kiel en la a= ngla.

Eng./ 3.) The plural endings I would put only to the noun, in the sa= me way as in english.

Esp./ Sed mi lasus libere la vortordon alikaze. Sam= e mi lasus tiun sistemon marki la vortospecojn pere de -o, -a, -i kaj -e, c= xar mi trovas gxin suficxe bona ideo. Lau mi, kaze de Glosa, tiu tute strik= ta vortordo ne helpas la facilan lernadon.

Eng./ But I would leave non-wo= rd-orden in the other instances. Similarly, I would leave that system of m= arking the kind of words by special endings like -o, -a, -i, -e, because I= find them a quite good idea. I think, in Glosa the total word-order don’t = really helps the easy learning.

Esp./ Mi spertis en Esp, ke la plej malfac= ila tasko por komencantoj estas alkutimigxi al la nedisigxitaj kunmetitaj v= ortoj. Se tio ne plu ekzistus tiele (sed ekzemple per vortostrekoj), tiam E= sp estus vere facila lingvo ankau por anglalingvanoj.

Eng./ I got experien= ce in Esp, that for the beginners the most difficult task is to learn how t= o komprehend that non set apart compound words. If it didn’t exist in that = form (but set apart by hyphens), then Esp would by a really easy to learn l= anguage even for beginners.

Esp./ Mi vere ne deziras favorigi Esp, kontrau= Glosa, sed nur volas apogi per modifo tiun lingvon, kiu havas momente pli = da sxanco cxiuaspekte.

Eng./ I don’t really want to give preference to the= Glosa, but I just want to support the that language, which has for the mom= ent more chance in all regards.

Laslo

Fast links: Interglossa » Glosa »

Pontlingvo - Mediating language - Committee on language planning, FIAS. Coordination: Vergara & Hardy, PhDs.