Fast links: Interglossa » Glosa »

Re: Telegram group for Glosa

(oihdfr5eujbfwu5rkwzjg4c2kavfrbxd2o3mewzr@...) on February 24, 2019

QXZlLCBLYXJvIFNyLlNwcmluZ2VyLAoKTWkgcGEganVnYShqb2luKSBpbiB1IFRlbGVncmFtLWdy ZWdhLCBlIGRldGVrdGkgcmFyaSBwZSBudSBkaWNlIGxhLCBxby1rYT8gTWkgcGEgcWVzdGlvIHNp IHR1IGUgTWlsbGVyIGVzIGxhIGUgZ2VuZSByZWFrdGkgbm8uOigKClNhbHV0YSEKCkxpIFpoZW55 dQ==

Fast links: Interglossa » Glosa »

Re: Telegram group for Glosa - Committee on language planning, FIAS. Coordination: Vergara & Hardy, PhDs.