Fast links: Interglossa » Glosa »

Aesop 71: Viti e Kapri

Ian Niles (Ian Niles <ian_niles@...>) on August 8, 2011

U viti pa habe multi folia e ova, kron u tem de vini-face pa veni. U kapr= i, tem para-kine, pa morda plu viti e folia de u-ci planta. U viti pa dice= ad an; =93Qo-ka tu vulne mi minus kausa e seka mi plu folia? Qe nuli juve= gra resta? Anti-co, mi ne fu debi longi-tem atende te justi puni tu. Si = tu sio seka panto mi folia e sio seka mi klu a radi, mi fu dona u vini te f= usi epi tu, kron tu gene duce iso viktimi a sakrifice.=94

Fast links: Interglossa » Glosa »

Aesop 71: Viti e Kapri - Committee on language planning, FIAS. Coordination: Vergara & Hardy, PhDs.