Fast links: Interglossa » Glosa »

Mikado 6

Gary Miller (Gary Miller <gmillernd@...>) on July 3, 2011

MIKADO 6

Ko: Fini tu bio, qe? O, no-logika! Tende qo?

Nank: Kausa tu f= u game u-la gina; mi amo.

Ko: No-logika, senior.=A0 Mi ne permito u-ci.= =A0 Mi es u simpati pe, kausa-co, si tu tenta ali ra de u-ci, mi fu komanda= tu imedia bali a karcera.=A0 Obe, senior, imedia sto, hetero-co mi komanda= ; mi guarda sti veni.

Nank: U-la es stupidi.=A0 Si tu fu tenta sti monito= , mi imedia sti auto-cide per u-ci kultela.

Ko: No, no, ne akti u-ci.=A0 = U-ci es deino! Sti logi, tu no-gluko krimi-pe: Qe tu logi; per sto auto b= io, tu akti u krimi; qi– qi– es– O! U vice-pe!

Nank: U turba es qo?

K= o: Qe es ple sura; tu pa decide morta?

Nank: Fo-sura!

Ko: Qe nuli ra f= u muta tu decide?

Nank: nuli-ra

Ko: Plu menace, petitio, preka– panto = no-funktio?

Nank: Panto! Mi pa fo-decide.

Ko: Seqe-co, si tu veri volu = u-ci ra; tu nu dice, e si tu fo-sura decide morta, e si zero ali-ra fu muta= tu fo-decide– ne sti turba a se per auto-cide, sed gene u festa apo-kefa = de u Publika Lega-Cide-pe!

Nank: Mi ne logi; u-la fu es qo ma-boni a mi.

Ko: Ne logi? Sti audi: Tu fu habe mono meno de bio, tem-co tu habe pluto= bio kausa mi.=A0 Kron u-la di fu veni, es u grandi publika festa. Tu fu es= u centra pe– zero-pe fu tenta gene u-la glori ab tu.=A0 Es u parada: mus= ika, milita festa, plu kampani, panto gina lakrima. Po-co, kron panto-ra es= a fini: dura festa, e mega publika monstra de piro-tekno.=A0 Tu ne fu vid= e mu, anti-co mu fu ankora es la.

Nank: Qe tu veri puta; Yum-Yum gene hos= pita kron mi morta?

Ko: Mi este sura de u-ci.=A0 Fe es u maxi simpati bio= -ra de munda.

Nank: Mi sio este penite, si mi sti algo a fe.=A0 Posi, seq= e-co, si mi kine ab Japan bi anua, mi fu posi no-memo fe.

Ko: O, mi ne do= xo; tu tali facili no-memo Yum-Yum.=A0 Para-co, qo-ra es ma anxio de bio de= no-sucede amo?

Nank: Veri.

Ko: U bio minus Yum-Yum– O, u-ci feno stu= pidi!

Nank: Anti-co es poli homi de munda; qi nece dura bio minus fe.

Ko=
Plu sti-simpati pe, ja! Tu es korekti; ne es ex mu.

Nank: (Subito.) M= i ne es ex mu!

Ko: Gentili-pe!

Nank: Mi fu klari a tu u mode; per qi na= kompli u-ci.=A0 Lase; mi fu game Yum-Yum fu-di, po-co po mono meno tu fu p= ote apo mi kefa.

Ko: No, no.=A0 No excepti de Yum-Yum.

Nank: Veri boni.= =A0 Si tu pote no-excepti Yum-Yum, plu mi pote.=A0 (An sti prepara u korda.= )

Ko: Sto, sto.=A0 Sti audi tem minuta.=A0 Sti justi.=A0 Tende qo mi dice=

akorda de tu game Yum-Yum, si auto mi fu game fe?

Nank: Mi boni ami, fe = fu es no-ge-game po mono meno, po-co tu posi game fe.

Ko: U-ci es veri, s= ura.=A0 Mi mega logi u-ci.=A0 Anti-co sti simpati a mi! Mi cirka-sta tem se= qe meno fu es maxi non-hedo– maxi non-hedo.

Nank: Ne semi tali non-hedo = iso mi cirka-sta kron fini.

Ko: Anti-co– O, mi! Alora– Mi dice akorda.= =A0 Seqe-co u-ci simpli sto mi game tem meno.=A0 Anti-co tu ne fu dice a fe= mali de mi, qe? Sti logi; mi pa eduka fe de es mi sponsa.=A0 Fe pa gene d= oci de doxo mi iso u sofi e boni pe.=A0 Kausa-co mi ne volu; fe doxo de u-l= a gene turba.

Nank: Sti fide de mi: Fe fu nuli-kron gene u veri de mi.

Fast links: Interglossa » Glosa »

Mikado 6 - Committee on language planning, FIAS. Coordination: Vergara & Hardy, PhDs.