Fast links: Interglossa » Glosa »

Mikado 5

The Millers ("The Millers" <millers@...>) on June 26, 2011

[5]

Ko: (Skope po Yum-Yum.) La fe kine! Sti puta; tali holo mi fu-tem hedo es involve in u-la mikro paketa! Veri, proxi feno ne valu de tem! O, game!

(Pu-Ba e Pisc-Tusc kine a skeni.)

Ko: Nu kausa qo? Es qo-ra? Qe vi ne pote vide; mi solo puta?

Pisc: Mi es u fero-pe de grama ex na regi Mikado.

Ko: (Prende id ab an kon honora.) U grama ex Mikado! An debi dice a mi qo? (Lekto u grama.) O, u-ci fini es ci! Mi puta; u-ci fu veni po brevi alo longi! U Mikado este mira; pa es nuli lega cide topo civita Titipu tem mono anua, e nunci; si uno-pe ne lose per seka un kefa po mono meno, an fu apo un arki-stato de Cefa Lega-Cide-pe, e mei u civita a stato de viki!

Pisc: Anti-co u-la fu involve na in no-muta ruina!

Ko: Ja. Es nuli auxi de u-ci. Mi imedia debi cide uno-pe. U solo qestio es qo-pe.

Pu: Alora, u dice feno es no-gluko, anti-co, kausa tu pre es akorda judika de morta kausa publika monstra de amo, panto-ra feno indika tu.

Ko: Mi? Tu dice qo? Mi ne pote cide se.

Pu: Kausa qo?

Ko: Kausa qo? Kausa u mono; apo auto kefa es forti no-facili, klu risko, de tenta. U bi; u-ci es auto-cide, ko-co auto-cide es u krimi; qi merito morta.

Pu: U-ci es faktu, sura.

Pisc: Na posi puta de u-ci.

Pu: Veri, pe pote disputi u-ci sixa meno topo judika-lo.

Ko: Para-co mi ne logi; per qo mode pe pote apo per seka auto kefa.

Pu: Pe posi tenta.

Pisc: Si tu gene sucede simpli semi apo id, u-la fu es sub sucede.

Pu: U-ci fu es sincere monstra de tu volu de akorda kon imperi volu.

Ko: No. Pardo, anti-co de u-la mi es adamanta. Iso ofici apo-kefa-pe, u demo doxo es de risko, kausa-co mi ne debi akti u profesio ra, si mi ne pre-vide u sucede seqe.

Pu: U-ci este de profesio es veri merito a tu, anti-co id kausa a na plu forti no-facili cirka-sta.

Ko: Mi boni senior, u no-facili qalita de tu es facili kompara ko pe, qi akti te ab-seka auto kefa.

Pisc: Mi debi dice; si tu ne pote gene u vice-pe–

Ko: U vice-pe, qe? O, sura. Es nuli ra ma facili. (A Pu-Ba.) Pu-Ba, mi elekti tu Cefa Vice-pe.

Pu: Mi sio es hedo. Tali profesio sio sti ple mi maxi amo sonia. Anti-co, akorda ali sakrifice, mi debi tena plu limita a mi no-sati zelo!

(Pu-Ba e Pisc-Tusc kine ab skena.)

Ko: U-ci simpli sti no-favo! Mi; qi lase; mi gene pardo kron ultima minuta, simpli te sti ma boni mi auto civita, nu nece lose auto bio a mono meno– e u-ci de pe; a qi mi pa dona poli honora! Qe u-ci es plu publika grati? Qe u-ci–

(Nanki-Pu kine a skena, ko korda in manu.)

Ko: Kine ab ci, senior? Qe mi nuli-kron gene libe de puta?

Nank: O, dura ergo. Ne du turba de mi.

Ko: Tu fu akti qo per u-la korda?

Nank: Mi nu-fu fini u no-tolera bio.

Fast links: Interglossa » Glosa »

Mikado 5 - Committee on language planning, FIAS. Coordination: Vergara & Hardy, PhDs.