Fast links: Interglossa » Glosa »

Facili lexi

Zhenyu ("Zhenyu" <lizhenyu_god@...>) on January 4, 2010

editi-pe =3D editora profesi-pe =3D profesora lingua-regula =3D gramatika f= ono-skience =3D fonetika preside-pe =3D presidenti Klu ma kombina-lexi sio = pote vice plu facili lexi

Fast links: Interglossa » Glosa »

Facili lexi - Committee on language planning, FIAS. Coordination: Vergara & Hardy, PhDs.