Fast links: Interglossa » Glosa »

Mi aroga fe-ami

myaleee n ("myaleee n" <myaleee@...>) on December 26, 2009

Mi aroga fe-ami

Ex arabi poeta Ahmed Scauqi

libe ge-glosa ex myaleee

U k= ali ju-fe gene adula ali-lo fe gresi! Fe plu ami sio lauda: “ Tu feno iso a= ngeli ex paradiso!” Sed tristi! Fe pa no-memo mi nima Ka fe habe cirka se t= a poli ami! Tristi! Si fe skope mi, fe sio tropi u kefa! Fe pa holo oblivio= tem na proto inkontra : U skope, u sub-ridi, u saluta, u dice, U promise e= ultima un HEDO UNIO!

Fast links: Interglossa » Glosa »

Mi aroga fe-ami - Committee on language planning, FIAS. Coordination: Vergara & Hardy, PhDs.