Fast links: Interglossa » Glosa »

Tresora Nesia 12

Gary R Miller (Gary R Miller <justi.miller@...>) on October 24, 2009

T R E S O R A N E S I A

ex Robert Louis Stevenson

ge-brevi e ge-Glosa ex Gary R. Miller

MERO BI: U MARI KUKO-PE

  1. U KOMITI DE MILITA

Es u mega, tako fono de pedi trans u navi tegu. Mi pa vide panto-ra homo feno-sonia, ka mi ne pa gene re-sani ab mi fobo de pre mono alo bi minuta. Silver dice, “Ja, sinior; mu dona ad id u nima Skeleto Nesia. Ci es u topo, sura es.”

“Gratia, mi boni-pe,” Kapitana Smollett dice. “Mi fu petitio a tu de auxi po nu.”

Mi pa este u non-excite, per qi John dona u ski de u-la nesia; plus-co mi konfesi, mi este hemi fobo, kron mi vide, an kine ma proxi a mi.

“O,” an dice, “ci es u gluko topo, u-ci nesia– u gluko topo, epi qi u juve-an volu gene.”

Kapitana Smollett, Habe-Cefa e Medika Livesey dice kon alelo, ko-co, tem este tali anxio de dice a mu mi histori, mi debi ne publika rupti mu dice. Po-co mi detekti panto tri peri mensa, tem u botilia de vino e oligo sika-uva sta ante mu, ko medika-pe ko peruka epi genu, u sema, an este nervoso. Mi dice a mu panto mini-ra de u konversa de Silver.

“Nu, Kapitana,” Habe-Cefa dice, “tu pa korekti ski, ka-co mi ne korekti.”

Kapitana reakti, “Mi pa zero-kron audi de navi-pe grega, qi tende sti rebeli, sed ne monstra plu sema de id, pre ali-pe, qi habe un oku, pote vide u turba e reakti akorda id.”

“Kapitana,” Medika-pe dice, “akorda tu lice, es Silver.”

Sr. Smollett dice, “Na nece kine ad ante, ka na ne posi kine a versi.”

“Jim,” Medika-pe dice, “pote dona a na ma poli auxi de ali-pe.”

Mi proto este minus spe kausa u-ci, ka mi este, mi es holo minus auxi; anti-co, per no-norma seri de acide, veri es kausa mi, na sekuri pa veni. ____________________ Best Weight Loss Program - Click Here! http://thirdpartyoffers.juno.com/TGL2141/fc/BLSrjpTFoYdmmncUk3CneC4uRVCjSYXHWKsY7aDmABXPwy0pVkVntwsj6PO/

Fast links: Interglossa » Glosa »

Tresora Nesia 12 - Committee on language planning, FIAS. Coordination: Vergara & Hardy, PhDs.