Fast links: Interglossa » Glosa »

Nesia Tresora 4

justi.miller ("justi.miller" <justi.miller@...>) on August 30, 2009

T R E S O R A N E S I A

ex Robert Louis Stevenson

ge-brevi e ge-Glosa ex Gary R. Miller

MERO MO: U GERO PIRATA

  1. U MARI TEKA Mi tako, sura, dice a mi matri panto-ra, mi pa ski, plus, posi, pa debi dice a fe ante longi tem. U viki es ad oligo hekto metra ab la, anti ex vista ab hetero latu de seqe mikro baia. Pre es kandela foto, kron na veni a viki, ko-co mi fu no-memo zero-kron, mi pa este mega hedo, kron vide u xanto foto in plu porta e fenestra. Po panto mu pa dice, mi matri dice kritici. Anti-co, klu po-co, zero antropo kine ko na. Mi kardia forti pulsa, kron bi na proto kine tem frigi noktu kausa u-la risko negotia. Mi aperi u klude-me, po-co na du sta e astma minuta in skoto, tem es solo in domi kon u morta soma de Kapitana. Mi imedia sta epi bi genu. Mi palpa an marsu mono po mono. Po gene vikto supra forti anti-este, mi skizo an supra-ve ab kola, po-co la, sura, ge-fixa a mero de paleo fi, mi seku per an auto kultela, na detekti u klavi. U forti odoro de nikotini e bitumino leva se ex u-la teka, anti-co na vide zero a supra excepti u veri boni vesti-fa, kura ge-brosa e ge-plika. Na detekti zero eu-valu ra excepti argenti e plu interese-ra, anti-co na volu zero mu. Plu fini ra in u-la teka es u paketa, ge-liga per olea textili, qi feno es plu papira, e u saka ex kanava, qi dona per tange u tintina de kriso. “Mi fu monstra a plu-la krimi-pe, mi es un honesta antropo,” mi matri pa dice. “Mi fu habe mi debi-paga e zero moneta ultra u-la.” U-la es u longi, no-facili ergo, ka panto moneta es ex panto landa e metri, panto ge-seiso inter alelo minus sistema. Mi pa audi in silento, krista aero un fono, qi feno bali mi kardia in mi stoma– plu bate de u kana de u-la no-vide-pe epi kristali via. “Matri,” mi dice, “prende u-la, po-co na sti kine; plus-co mi fu prende u-ci te face iso u debi,” tem prende u paketa, ge-involve per olea-textili. U seqe minuta, bi na palpa te detekti u skala, po lase u kandela para vaku teka. U-ci sura es u fini de bi na, mi doxo. ____________________ Best Weight Loss Program - Click Here! http://thirdpartyoffers.juno.com/TGL2141/fc/BLSrjpTFoYdhoHHZr8wDdvUR4rEUlITTm1wr37HlBLS1dVMX3lRzrTSLwfW/

Fast links: Interglossa » Glosa »

Nesia Tresora 4 - Committee on language planning, FIAS. Coordination: Vergara & Hardy, PhDs.